Following a short work and research period in the guest studio Vol.22, 37PK presents new work by visual artist Ro Hagers in a solo exhibition.

The title of Hager’s research, The Present Continuous, refers to the English present tense and can best be described as the future that is currently taking place or is underway. Hagers sees his work as a study of sensory reality in which his visual work can be understood as spatial notes.

In this research he tries to place the interrelations between new and previous works and their origin in an installation as a spatial map. In principle, Hagers presents himself as a scientist, researching the nature of things. He also turns to philosophy, historiography, literature. Central is the principle of dualism, in which something cannot be the opposite of itself. The language and the human need to divide the world into recognizable, manageable and communicable pieces – that is, human perception – are dualistic phenomena. In his work, Hagers wants to transcend this dualism visually in order to penetrate into an intrinsic experience of the true form.

“The Present Continuous” was made possible in part by the Amsterdam Fund for the Arts.

Naar aanleiding van een korte werk- en onderzoeks-periode in het gastatelier Vol.22 presenteert 37PK nieuw werk van beeldend kunstenaar Ro Hagers in een solotentoonstelling.

De titel van Hagers’ onderzoek, The Present Continuous, verwijst naar de Engelse tegenwoordige tijdsvorm en kan het best omschreven worden als de toekomst die op dit moment plaatsvindt of op dit moment aan de gang is. Zijn werk beschouwt Hagers als een studie naar de zintuiglijke werkelijkheid waarbij zijn beeldende werk als ruimtelijke notities kunnen worden opgevat.

In dit onderzoek tracht hij de onderlinge verbanden tussen nieuwe en voorgaande werken en hun oorsprong onder te brengen in een installatie als ruimtelijke kaart. Hagers stelt zich in beginsel op als wetenschapper, waarbij hij de aard van de dingen onderzoekt. Hij wendt zich daarnaast tot de filosofie, de geschiedschrijving, de literatuur. Centraal staat het principe van het dualisme, waarin iets niet het tegenovergestelde van zichzelf kan zijn. De taal en de menselijke behoefte om de wereld op te delen in herkenbare, hanteerbare en communiceerbare stukken – de menselijke perceptie dus – zijn dualistische fenomenen. In zijn werk wil Hagers dit dualisme beeldend overstijgen om te kunnen doordringen tot een intrinsieke ervaring van de ware vorm.

‘The Present Continuous’ is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

 

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!